nowweb.nl

Handleiding: de inhoud van je online visitekaartje wijzigen

In dit artikel leggen we je uit hoe je de inhoud van je online visitekaartje kunt wijzigen. Wil je de opmaak wijzigen? Lees dan dit artikel.

Zorg om te beginnen dat je bent ingelogd in de beheeromgeving. Hulp nodig bij het inloggen? Lees dan het artikel ‘Handleiding: inloggen‘.

1. Ga naar ‘Pagina’s

Vanuit het Dashboard vind je links in het menu het kopje ‘Pagina’s’. Klik hierop.

2. Ga naar ‘Home’

Je wordt naar een andere pagina geleid. Hier vind je alle pagina’s van je website. Omdat je een online visitekaartje hebt, is dat er maar één.

Klik op ‘Home – Voorpagina’.

3. Wijzig de inhoud

Op het tabblad ‘Inhoud’ vind je acht (tekst)velden die je kunt invullen. Je kunt hier ook je logo (of foto) uploaden en het hoofdbeeld van je website aanpassen.

  • Titel
  • Subtitel
  • Logo (beeld)
  • Teaser
  • E-mail
  • Telefoon
  • LinkedIn
  • Slogan

Titel

Vul hier bijvoorbeeld je voornaam in. Of de naam van je bedrijf.

Subtitel

Vul hier bijvoorbeeld je achternaam in. Of de pay-off van je bedrijf.

Logo (beeld)

Upload hier het logo van je bedrijf. Of bijvoorbeeld een (pas)foto van jezelf.

Teaser

Schrijf hier een korte tekst over jezelf of over je bedrijf.

E-mail

Vul hier je mailadres in of dat van je bedrijf.

Telefoon

Vul hier je telefoonnummer in of dat van je bedrijf.

LinkedIn

Plak hier een link naar je LinkedIn-pagina.

Slogan

Schrijf hier een korte slogan van enkele woorden over jezelf of je bedrijf.

Lukt het niet? Wij zijn er voor je!