nowweb.nl

Handleiding: de opmaak van je online visitekaartje wijzigen

In dit artikel leggen we je uit hoe je de opmaak van je online visitekaartje kunt wijzigen. Wil je de teksten en beelden wijzigen? Lees dan dit artikel.

Zorg om te beginnen dat je bent ingelogd in de beheeromgeving. Hulp nodig bij het inloggen? Lees dan het artikel ‘Handleiding: inloggen‘.

1. Ga naar ‘Pagina’s

Vanuit het Dashboard vind je links in het menu het kopje ‘Pagina’s’. Klik hierop.

2. Ga naar ‘Home’

Je wordt naar een andere pagina geleid. Hier vind je alle pagina’s van je website. Omdat je een online visitekaartje hebt, is dat er maar één.

Klik op ‘Home – Voorpagina’.

3. Ga naar het tabblad ‘Opmaak’

Je wordt wederom naar een andere pagina geleid. In de brede, middelste kolom vind je het blok ‘Business card’ met daarin twee tabbladen: ‘Inhoud’ en ‘Opmaak’. Kies voor ‘Opmaak’.

4. Wijzig de opmaak

Op het tabblad ‘Opmaak’ vind je zeven opties voor het aanpassen van de opmaak van je online visitekaartje.

  • Achtergrond kleur pagina
  • Achtergrond kleur blokken
  • Slogan achtergrond
  • Contact achtergrond
  • Logo afronden
  • Tekst kleur
  • Contrast kleur

Achtergrond kleur pagina

Hiermee kies je de achtergrondkleur van de pagina. Let op: deze kleur zie je alleen als je geen ‘Uitgelichte afbeelding’ hebt gekozen!

Kies een kleur uit een van de voorgeselecteerde kleuren (onderin), uit het kleurenpalet (in het midden) of voer een kleurcode in (bovenin).

Achtergrond kleur blokken

Hiermee kies je de achtergrondkleur van de tekstblokken op de pagina. Je online visitekaartje heeft twee blokken met tekst (en beeld): de slogan links en de contactgegevens rechts. Beide blokken krijgen dezelfde achtergrondkleur (of geen achtergrondkleur).

Slogan achtergrond

Hiermee bepaal je op het tekstblok met de slogan wel of geen achtergrondkleur krijgt. Als het vinkje aanstaat, krijgt het blok wel een achtergrondkleur.

Contact achtergrond

Hiermee bepaal je op het tekstblok met de contactgegevens wel of geen achtergrondkleur krijgt. Als het vinkje aanstaat, krijgt het blok wel een achtergrondkleur.

Logo afronden

Hiermee bepaal je of het logo dat (of de foto die) bij de contactgegevens wordt getoond wel of niet rond wordt gemaakt. Als het vinkje aanstaat, wordt het logo wel rond gemaakt.

Tekst kleur

Hiermee bepaal je de kleur van de teksten.

Contrast kleur

Hiermee bepaal je de contrastkleur op de pagina. Dat zijn de verticale lijnen links van de tekstblokken, de icoontjes in het contactblok en eventuele links in de teksten.

Lukt het niet? Wij zijn er voor je!