nowweb.nlHandige selecties

Alles voor je webshop

Social Media

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw

Privacyverklaring Nowweb.nl

nowweb.nl-product-privacy-verklaring

Dit document bevat informatie over welke persoonsgegevens Nowweb van je verwerkt en waarom. Onder “de overeenkomst” wordt in deze privacy verklaring verstaan de overeenkomst tussen jou en Nowweb betreffende de dienstverlening van Nowweb.

Bedrijfsgegevens Nowweb.nl

Naam bedrijf: Connectr B.V., tevens handelend onder de naam Nowweb
Adres: Vivaldisingel 161
Postcode: 2152 GP
Plaats: Nieuw-Vennep
Website: www.nowweb.nl
Telefoonnummer: 085-3030095
e-mailadres: info@nowweb.nl
Inschrijfnummer KvK: 58947183
BTW-nummer: NL853250066B01

Welke persoonsgegevens

E-mailadres, naam, telefoonnummer en geslacht

Je e-mailadres, naam, telefoonnummer en geslacht gebruiken we om met je te kunnen communiceren, bijvoorbeeld over je aanvraag van een dienst of het beantwoorden van je vraag over onze dienstverlening. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De grondslag van deze verwerking is dan ook de uitvoering van de overeenkomst. Indien je deze gegevens niet verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

Ook gebruiken we je e-mailadres, naam, telefoonnummer en geslacht om je nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal te kunnen sturen dan wel telefonisch kenbaar te maken. De grondslag voor deze verwerking is je toestemming. Als je geen toestemming hiervoor geeft, of je toestemming intrekt, zullen je voornoemde persoonsgegevens niet (langer) voor deze doeleinden worden verwerkt. 

Adres

Je adres hebben we nodig om je een factuur te kunnen sturen. Deze verwerking is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Het verstrekken van deze gegevens is een voorwaarde voor het aangaan van de overeenkomst.

Bankrekeningnummer

Je bankrekeningnummer wordt verwerkt in het kader van de facturatie. Het verstrekken van deze gegevens is een voorwaarde voor het aangaan van de overeenkomst. 

Bewaren persoonsgegevens

Je persoonsgegevens zullen worden verwijderd nadat de overeenkomst tot dienstverlening tussen jou en Nowweb is beëindigd, tenzij een wettelijke bewaartermijn waaraan wij gebonden zijn ons verplicht je persoonsgegevens langer te bewaren.

Veiligheid persoonsgegevens

We gebruiken zogenaamde SSL certificaten voor onze website en die van onze klanten.

We gebruiken een speciale security plug-in voor alle websites om hackers zo goed mogelijk buiten de deur te houden.

Toestemming intrekken

Voor zover Nowweb je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, heb je het recht je toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Je toestemming voor mailings kun je intrekken door op de uitschrijflink in de e-mail te klikken. Je toestemming voor andere verwerkingen van persoonsgegevens kun je intrekken door contact op te nemen via info@nowweb.nl.

Je rechten

Je kunt te allen tijde en zonder kosten de persoonsgegevens die Nowweb van je (heeft) verwerkt opvragen. Desgewenst kun je deze gegevens laten verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, en je kunt vragen om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit alles voor zover de wettelijke (bewaar)plichten die op ons rusten het gebruik van voornoemde rechten mogelijk maken. Verder heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan Nowweb hebt verstrekt te laten overdragen aan een derde. Ook  kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Nowweb. Tot slot hebt je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

Aan welke categorieën ontvangers verstrekt Nowweb je persoonsgegevens?

Nowweb verstrekt je persoonsgegevens aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen. Nowweb blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder verstrekt Nowweb je persoonsgegevens aan andere derden, op basis van je toestemming.

Nowweb verstrekt je persoonsgegevens bijvoorbeeld aan de volgende partijen:

E-mailmarketing tools

In deze tools worden je naam, e-mailadres en geslacht ingevoerd. De tools worden gebruikt om met je te kunnen communiceren in het kader van de overeenkomst, en om je marketingmateriaal te kunnen toesturen. Zoals hierboven is aangegeven is de grondslag voor verwerking van je persoonsgegevens om met je te kunnen communiceren de uitvoering van de overeenkomst. Om je marketingmateriaal te kunnen toesturen hebben we je toestemming nodig. 

Facebook

In Facebook voeren we je naam, telefoonnummer en e-mailadres in met als doel reclame te maken voor je onderneming. Dit doen we op basis van je toestemming.

Planningstool

In een planningstool vullen we je naam, telefoonnummer en e-mailadres in. Door middel van dit programma houden we bij welke lead in welke fase is. De grondslag voor deze verwerkingen is het gerechtvaardigd belang van Nowweb bij een goede planning.

Chat tool

Op onze website staat een chat tool, die je kunt gebruiken om je naam en e-mailadres achter te laten als we even niet beschikbaar zijn. We gebruiken die gegevens om op een later moment contact met je op te nemen.

De cloud

We slaan onze bestanden op in de cloud. Alle persoonsgegevens die in dit document worden genoemd kunnen daarvan onderdeel uitmaken. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Nowweb bij een veilige opslag van documenten.

Hostingpartij

De websites en mailboxen van onze klanten draaien bij een externe een hostingpartij. Alle persoonsgegevens die in dit document worden genoemd kunnen daarvan onderdeel uitmaken. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Nowweb bij een efficiënte bedrijfsvoering.

Payment service provider

We werken met een payment service provider, zowel voor onszelf als voor klanten met een webshop. Nowweb verstrekt het IBAN aan de payment service provider om betalingen te faciliteren. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Nowweb bij een efficiënte betaaldienst.

Online e-mailprogramma

We werken met een online e-mailprogramma. Alle persoonsgegevens die in dit document worden genoemd kunnen in het online e-mailprogramma worden verwerkt. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Nowweb om voor haarzelf en haar klanten een geschikt e-mailprogramma te kunnen gebruiken.

Boekhouder

Uitsluitend zover nodig voor een goede boekhouding verstrekt Nowweb je bovengenoemde persoonsgegevens aan haar boekhouder. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Nowweb bij een goede administratie.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde landen

Nowweb kan je persoonsgegevens verstrekken aan bedrijven die in de Verenigde Staten gevestigd zijn. Nowweb zal je persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan Amerikaanse bedrijven die een Privacy Shield certificering hebben. 

Cookies

Nowweb maakt gebruik van cookies, onder andere van tracking cookies. Voor meer informatie over het cookiebeleid van Nowweb verwijzen we je naar onze cookieverklaring.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door bovengenoemde partijen verwijzen we je naar hun privacy verklaringen:

Facebook: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL
Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Contact

Als je vragen hebt over onze privacy verklaring kun je contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@nowweb.nl.