nowweb.nl

Explainers

Wat betekent dit woord? Of wat bedoelt men toch met deze term? In de wereld van websites gaan namelijk een heleboel termen om. Wil je weten wat ze betekenen? En wat jij er aan hebt of mee kunt? Lees dan onze explainers, blogs waarin we internetjargon op een simpele manier uitleggen. Van wat is SSL? Wat is een responsive website?

Wat zijn cookies?

Nee, we gaan het nu niet hebben over die heerlijke chocoladekoekjes voor bij de koffie. Te cliché? Sorry! Het gaat nu inderdaad over die cookies die de meeste van ons vrijwel automatisch accepteren als we op een webpagina belanden. Maar wat accepteren we nu eigenlijk? En wat kunnen cookies voor jouw bedrijf betekenen? Laten we… Lees verder