nowweb.nl

Explainers

Wat betekent dit woord? Of wat bedoelt men toch met deze term? In de wereld van websites gaan namelijk een heleboel termen om. Wil je weten wat ze betekenen? En wat jij er aan hebt of mee kunt? Lees dan onze explainers, blogs waarin we internetjargon op een simpele manier uitleggen. Van wat is SSL? Wat is een responsive website?

Wat is een responsive website?

Als ondernemer wil je natuurlijk wel dat jouw website voor alle bezoekers goed wordt getoond. Dat klinkt als een open deur – en dat is het ook, vinden wij – maar het is nog lang niet altijd vanzelfsprekend, helaas. Je kent ze vast: websites die niet goed laden op je smartphone of tablet. Je moet bijvoorbeeld… Lees verder